Zakgeld: oefenen voor later

Zakgeld: oefenen voor later

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat ongeveer 82% van de 8 en 9-jarigen al zakgeld krijgt. Het krijgen van zakgeld is voor kinderen erg waardevol, op deze manier kunnen zij leren hoe om te gaan met geld.

Vanaf het moment dat kinderen de verschillende munten kunnen herkennen, kunt u al starten met het geven van zakgeld, dit is ongeveer vanaf de zes jaar. Op deze leeftijd zullen ze het geld waarschijnlijk direct willen uitgeven. Naarmate ze ouder worden, krijgen ze meer interesse voor geld en meer besef van tijd. Ze begrijpen dan beter dat je door geld te sparen later ook iets groters kunt kopen. Een spaarpot is daarom een leuke start, kinderen vinden het vaak stimulerend om te zien dat het bedrag groeit. Bij een ouder kind kunt u samen een kinderspaarrekening uitzoeken en openen

Uit onderzoek onder scholieren blijkt dat het gemiddelde zakgeldbedrag rond de € 26,00 per maand ligt. U ziet de bedragen die kinderen doorgaans krijgen in onderstaande tabel.

LeeftijdZakgeldbedrag
5 jaar€ 0,50
6 jaar€ 1,00 tot € 2,00
7 jaar€ 1,00 tot € 2,00
8 jaar€ 1,20 tot € 2,00
9 jaar€ 1,20 tot € 2,00
10 jaar€ 1,70 tot € 2,00
11 jaar€ 2,00 tot € 2,50
12 jaar€ 3,00 tot € 4,60

Een ander bedrag geven aan zakgeld kan ook, het bedrag is afhankelijk van hoeveel u zelf te besteden heeft en wat uw kind van het zakgeld moet betalen.

Een paar euro per week is voldoende als het zakgeld bedoeld is voor kleine dingen, zoals snoep en speelgoed. Als uw kind ook cadeautjes moet betalen of een abonnement op een tijdschrift, dan is een hoger bedrag nodig. Het is goed om samen alle uitgaven van uw kind op een rij te zetten en te kijken hoeveel zakgeld voldoende is.

Er zijn vuistregels betreft het geven van zakgeld; geef steeds hetzelfde bedrag op een vast tijdstip; spreek vooraf af hoe lang uw kind met het zakgeld moet doen (bijvoorbeeld een week of maand) en wijk daar niet vanaf; hou in gedachten dat zakgeld geen loon is en ook geen middel om te straffen. Het kan werken om de gemaakte afspraken netjes op papier te zetten in een zakgeldcontract, dit contract kun u ook samen ondertekenen.

Financiële opvoeding is je kinderen leren met geld om te gaan. Dat betekent:

  • met een beperkt, vast bedrag een bepaalde periode leren overbruggen
  • wensen kunnen afstemmen op inkomsten
  • keuzes maken tussen wat nodig is en wat je graag zou willen

Tip: Geef het goede voorbeeld! Als u laat zien hoe u uw financiële wensen en mogelijkheden tegen elkaar afweegt, loopt u grotere kans dat uw kinderen dat later ook kunnen.

U kunt uw vragen mailen naar de schoolmaatschappelijk werker: Ivo van Groesen

Ivo.van.groesen@trema.org