Overblijven / Tussen Schoolse Opvang TSO

U kunt gebruik maken van de overblijfregeling op maandag,dinsdag en donderdag. In de schoolvakanties en op studie(mid)dagen is er geen mogelijkheid tot overblijven. Het overblijven wordt bij ons op school georganiseerd door ESKADEE. Zij zorgen samen met de vrijwilligers voor een professionele opvang. Tijdens de overblijf worden de tafels gedekt en eten de kinderen hun meegebrachte lunch op. Na het eten gaan de kinderen binnen of buiten spelen. Als u uw kind regelmatig of incidenteel wilt laten overblijven, dient u hiervoor een inschrijfformulier in te vullen. Een informatiepakket met de formulieren kunt u opvragen bij Murlen dienstverlening. Murlen
houdt per gezin een digitale overblijfkaart bij.
Meer informatie:
W www.murlendienstverlening.com
E murlen@murlendienstverlening.com

Buitenschoolse opvang / BSO

Ook voor de buitenschoolse opvang kunt u terecht bij ESKADEE.
Het is de bedoeling dat u als ouder zelf uw kind daar inschrijft. In vakantieperiodes kan het zijn dat kinderen op een andere locatie worden opgevangen. Als u contact opneemt met ESKADEE bespreken zij met u de gang van zaken en rekenen met u uit wat de kosten van de kinderopvang voor u zijn. Dat kan voor elke ouder anders zijn. Het eigen inkomen speelt daarbij een belangrijke rol.
Kinderopvang is dus niet gratis. Kinderopvang ESKADEE verzorgt naast naschoolse opvang, ook vakantieopvang en voorschoolse opvang met ontbijtservice.
Voor meer informatie:
W www.eskadee.nl
E info@eskadee.nl