Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kibeo, in het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kibeo, in het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

Meer informatie:
W https://www.eskadee.nl/
E https://www.eskadee.nl/contact/

Buitenschoolse opvang / BSO

Ook voor de buitenschoolse opvang kunt u terecht bij ESKADEE.
Het is de bedoeling dat u als ouder zelf uw kind daar inschrijft. In vakantieperiodes kan het zijn dat kinderen op een andere locatie worden opgevangen. Als u contact opneemt met ESKADEE bespreken zij met u de gang van zaken en rekenen met u uit wat de kosten van de kinderopvang voor u zijn. Dat kan voor elke ouder anders zijn. Het eigen inkomen speelt daarbij een belangrijke rol.
Kinderopvang is dus niet gratis. Kinderopvang ESKADEE verzorgt naast naschoolse opvang, ook vakantieopvang en voorschoolse opvang met ontbijtservice.
Voor meer informatie:
W www.eskadee.nl
E info@eskadee.nl