Geachte ouders / verzorgers en leerlingen van bs. de Elsenhof

Maandag is het weer zover ….de start van het nieuwe schooljaar.
Ik hoop dat u allen een fijne vakantie hebt gehad.
Het team ziet er weer naar uit om uw kinderen te gaan begeleiden in hun stap naar verdere ontwikkeling.
Bijgaand de nieuwsbrief !! (Deze is wat uitgebreider qua mededelingen. U kunt hem onderaan downloaden/bekijken.)
Enkele mededelingen voor een goede start

  • Jaarkalender: As maandag krijgt uw oudste kind een jaarkalender mee. Daarin staan de belangrijkste dingen.
  • Informatieavond: Woensdag as. Is er voor alle groepen een informatie avond.

19.00-19.30 groep 5-6
19.30-20.00 groep 2-3 en 8
20.00-20.30 groep 1-2 en 7  ook ouders van nieuwe leerlingen t/m december zijn uitgenodigd.
20.30-21.00 groep 4-5

  • Kennismakingsgesprekken (10 minuten) :

Maandag  4 september en dinsdag  12 september voor de ouders van groep 8
Maandag  11 september voor de ouders van groep 1 t/m 7 . U kunt u daarvoor aanmelden op de informatieavond.

  • Groep 2-3: Juf Hannie mag haar werkzaamheden als IB-er weer gaan oppakken. Dit is op maandag en dinsdag.

Haar groepstaak voor groep 2-3 zal juf Nanda voorlopig op woensdag, donderdag en vrijdag overnemen. Juf Hannie gaat de komende tijd op therapeutische basis weer langzaam aan de groepstaken starten.
In eerste instantie als ondersteuning voor bepaalde uren en dit dan verder uitbouwend tot  volledige hervatting van de groepstaak.

  • Groep 4-5: Juf Annemiek heeft in de vakantie haar tweede oogoperatie ondergaan. Dat betekent dat ze nog een paar weken therapeutisch aan het werk gaat

Ondergetekende zal bepaalde lessen ,zoals de gymles op donderdagochtend  en de donderdagmiddag, van juf Annemiek overnemen.
Tevens zal dat zijn als juf Annemiek naar de oogarts en de Arboarts op controle verwacht wordt.

  • Groep 7: De komende weken zal juf Deborah de gehele week les geven aan groep 7 . De vrijdag voor ondergetekende vervalt voorlopig i.v.m. de invalwerkzaamheden voor juf Annemiek.

Juf Irene heeft nog twee chemokuren te gaan. Na een rustperiode waarin ze weer wat energie kan opdoen volgt dan later een operatie , die daarna gevolgd worden door bestralingen.
Alhoewel de weerstand en de energie op een laag niveau zijn gaat het naar omstandigheden goed met haar. U heeft de hartelijke groeten van haar.

  • Plusklassen: eind oktober zullen de 2 plusklassen van SKOD bij ons op school hun intrek gaan nemen op vrijdagochtend. Leerlingen van de andere 5 SKOD scholen zullen dan lessen volgen .

Zij worden gehuisvest in de nieuwe teamkamer en in de groep tussen de peuterspeelzaal en groep 2-3.

  • BSO: Voor de zomervakantie is deze verhuisd naar de oude teamkamer. Men kan nu ook na school gebruik maken van het handenarbeidlokaal .

In de spreekkamers is er ruimte voor de oudere leerlingen om rustig hun huiswerk alvast te maken.
Ook met buiten en binnen spel heeft juf Wietske nog meer zicht op alle overblijvers, zodat hier tegelijkertijd gebruik van gemaakt kan worden.

  • Oudervereniging: binnenkort gaan diverse leden een verrassing aan brengen op het schoolplein. We houden u op de hoogte.

We gaan er met elkaar weer een goed schooljaar van maken!
Voor nu nog een fijn weekend toegewenst en tot as. maandag …………..of woensdagavond op de informatieavond voor een korte uitleg wat u en uw kind dit schooljaar aangeboden krijgt.

We hopen u allen te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Hennie van Groezen

Directeur

Downloaden (PDF, 812KB)