Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen (SKOD)

De Elsenhof valt onder het bestuur van SKOD. SKOD is een stichting bestaande uit zes basisscholen in de gemeente Drimmelen. Drie van haar basisscholen staan in Made, twee in Terheijden en één in Wagenberg.
De voorzitter van raad van toezicht van de stichting SKOD is Ino C.M. Cornel. De dagelijkse leiding is in handen van de  directeur-bestuurder, Dhr. Olivier Vermeulen.

Het adres van SKOD is:
Postadres:  Postbus 23 , 4920 AA  Made.
Bezoekadres:  Romboutsstraat 72, 4921 EJ Made
E info@skod.org W www.skod.org T 0162 – 68 49 90

Passend onderwijs

Ons schoolbestuur maakt deel uit van een nieuw samenwerkingsverband Passend Onderwijs “RSV Breda O.O.K”
Passend onderwijs is er voor alle leerlingen. In de praktijk gaat het vooral om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning kan nodig zijn vanwege een verstandelijke beperking , een chronische ziekte of bijvoorbeeld gedrags- of leerproblemen. Maar ook hoogbegaafdheid kan aanleiding zijn om extra ondersteuning te organiseren.

De Wet Passend Onderwijs schrijft enerzijds een aantal zaken voor die het samenwerkingsverband moet regelen, anderzijds geeft de wet vrijheden om zelf beleid te maken. Om dit beleid vorm te geven hebben de scholen gezamenlijk een ondersteuningsplan opgesteld dat moet garanderen dat iedere leerling een passend onderwijsaanbod krijgt. Dit ondersteuningsplan kunt u inzien op www.rsvbreda.nl

Voor een kort informatiefilmpje over passend onderwijs. Klik op deze link
https://www.passendonderwijs.nl/nieuws/animatiefilmpje-passend-onderwijs-3-minuten-