Hieronder volgen nog enkele belangrijke aandachtspunten voor de dagelijkse gang van zaken:

Iedere ochtend hebben we in alle groepen een fruitpauze_ Zoals de naam al aangeeft verzoeken wij u uw kind(eren) voor deze pauze een stuk (schoongemaakt) fruit mee te geven. Andere meegebrachte etenswaren, koek of snoep mogen niet genuttigd worden en worden mee terug naar huis gegeven. Uw kind kan voor deze pauze wat te drinken meenemen. Geef echter niet te veel mee. De kinderen willen ook nog graag wat spelen. Leerlingen mogen tussendoor ook in de groep wat water drinken.

—————————————————————

Verjaardagen zijn gezellig om te vieren met een traktatie. Klein maar fijn is goed en geen snoep!. Omdat het soms erg confronterend kan zijn voor kinderen, die niet of nauwelijks een uitnodiging krijgen, mogen er geen uitnodigingen in de idas of op het schoolplein worden uitgedeeld,


Jaarlijks worden er een aantal momenten gepland voor oudergesprekken. Mocht u tussentijds de behoefte hebben om met de leerkracht te spreken, dan kunt u hiervoor altijd een afspraak maken Wij verzoeken u vriendelijk niet voor aanvang van de lessen met de leerkracht in gesprek te gaan over uw kind. Er is dan onvoldoende rust en tijd om goed in gesprek te gaan_


Berichten voor de gehele school of langere berichten worden doorgegeven per mail_ De andere berichten komen via klasbord Deze berichten zijn bedoeld ter kennisgeving om u zo optimaal mogelijk op de hoogte te houden. Ze gaan over allerlei zaken die te maken hebben met de groep. Zo geven wij b.v. door wanneer er een proefwerk is, wanneer ze een fiets mee moeten nemen voor een uitstapje enz. Het is niet de bedoeling op de berichten te reageren_ Ze zijn puur ter kennisgeving. Indien de leerkracht een reactie van u verwacht wordt dat aangegeven onderaan het bericht waar uw reactie kunt intypen_ Voor vragen kunt u altijd bellen of langskomen. Gedurende dit schooljaar gaan we over op parnassys een administratie systeem waarbij u als ouder ook een rol gaat spelen. U wordt later in het schooljaar hierover geïnformeerd_


We hebben de afspraak dat mobiele telefoons niet aanwezig mogen zijn in de klas. Zijn er speciale omstandigheden waardoor u ais ouders /verzorgers vindt dat uw kind wel een mobiele telefoon nodig heeft, dan kunt u dat in een gesprek met de directeur kenbaar maken_ De leerlingen geven hun mobiel dan af bij de leerkracht


Iedere week na een vakantie is er hoofdluiscontrole. De dag waarop de controle plaats vindt ver-schilt per klas_ U krijgt een berichtje via klasbord op welke dag uw kind gecontroleerd zal worden.


Onder schooltijd worden er wel eens uitstapjes gemaakt, waarbij kinderen worden vervoerd per auto. Kinderen moeten hierbij altijd een gordel dragen Het is niet verplicht dat kinderen bij incidenteel vervoer in een aiitostoeftje zitten. Mocht u daar als ouder wel prijs op stellen, dan kunt u uw autostoeltje voor die dag uitlenen aan school.