Hieronder volgen nog enkele belangrijke aandachtspunten voor de dagelijkse gang van zaken:

Iedere ochtend hebben we in alle groepen een fruitpauze. Zoals de naam al aangeeft verzoeken wij u uw kind(eren) voor deze pauze een stuk (schoongemaakt) fruit mee te geven. Andere meegebrachte etenswaren, koek of snoep mogen niet genuttigd worden en worden mee terug naar huis gegeven.

Uw kind kan voor deze pauze wat te drinken meenemen. Geef echter niet te veel mee. De kinderen willen ook nog graag wat spelen. Leerlingen mogen tussendoor ook in de groep wat water drinken.

—————————————————————————

Verjaardagen zijn gezellig om te vieren met een traktatie. Klein maar fijn is goed en liever geen snoep! Omdat het soms erg confronterend kan zijn voor kinderen, die niet of nauwelijks een uitnodiging krijgen, mogen er geen uitnodigingen in de klas of op het schoolplein worden uitgedeeld.


Jaarlijks worden er een aantal momenten gepland voor oudergesprekken. Mocht u tussentijds de behoefte hebben om met de leerkracht te spreken, dan kunt u hiervoor altijd een afspraak maken. Wij verzoeken u vriendelijk niet voor aanvang van de lessen met de leerkracht in gesprek te gaan over uw kind. Er is dan onvoldoende rust en tijd om goed in gesprek te gaan.


Berichten voor de gehele school worden doorgegeven via algemene berichten via Parro of per mail. De groepsberichten komen via Parro. Deze berichten zijn bedoeld ter kennisgeving om u zo optimaal mogelijk op de hoogte te houden. Ze gaan over allerlei zaken die te maken hebben met de groep. Zo geven wij b.v. door wanneer er een proefwerk is,
wanneer ze een fiets mee moeten nemen voor een uitstapje enz. Ze zijn puur ter kennisgeving. Indien de leerkracht hulp nodig heeft kunt u zich via Parro aanmelden. Voor vragen kunt u altijd bellen of langskomen. Via Parro plannen we de dagen van de oudergesprekken. U kuntdan zelf een tijdstip aangeven voor dit gesprek.


We hebben de afspraak dat mobiele telefoons niet aanwezig mogen zijn in de klas. Zijn er speciale omstandigheden waardoor u als ouders /verzorgers vindt dat uw kind wel een mobiele telefoon nodig heeft, dan kunt u dat in een gesprek met de directeur kenbaar maken. De leerlingen geven hun mobiel dan af bij de leerkracht.


Iedere week na een vakantie is er hoofdluiscontrole. De dag waarop de controle plaats vindt verschilt per groep. U krijgt een berichtje via Parro op welke dag uw kind gecontroleerd zal worden.


Onder schooltijd worden er wel eens uitstapjes gemaakt, waarbij kinderen worden vervoerd per auto. Kinderen moeten hierbij altijd een gordel dragen. Het is niet verplicht dat kinderen bij incidenteel vervoer in een autostoeltje zitten. Mocht u daar als ouder wel prijs op stellen, dan kunt u uw autostoeltje voor die dag uitlenen aan school.


Schoolshirt
Het is de bedoeling dat alle leerlingen van onze school een schoolshirt hebben. Het is een paars shirt met het logo van onze school erop. De shirts worden gedragen wanneer we als school naar buiten treden: sportdagen, schoolreizen e.d. Om voor de ouders de kosten zo laag mogelijk te houden gebeurt de aanschaf via de school op twee momenten in het schooljaar nl:. voor de herfstvakantie en voor de meivakantie. U kunt het shirt dus slechts 2x per jaar bestellen.
Het bestelformulier kunt u downloaden via de website www.elsenhof.nl
Het ingevulde bestelformulier met het benodigde bedrag geeft u door aan de leerkracht. Een gymshirt kost € 10,00. U kunt een shirt bestellen in de maten: 104-116-128-140-152- 164- en S ( grote kindermaat / kleine herenmaat)
Na de herfstvakantie en na de meivakantie worden de shirts aan de leerlingen uitgedeeld.