Pesten

Dat kinderen elkaar soms plagen is heel gebruikelijk. Maar bij pesten is er een slachtoffer, waarover andere kinderen de baas spelen. Eén op de acht kinderen vertelt dat hij/zij regelmatig wordt gepest.

Plagen en pesten is niet hetzelfde. Niet iedereen kan het onderscheid even goed herkennen. Hierdoor wordt pesten nogal eens ten onrechte voor plagen aangezien. Bij plagen zijn beide partijen (vrijwel) aan elkaar gelijk, en is de situatie één op één. De ene keer doet de een wat, de andere keer de ander.

Pesten is anders. In tegenstelling tot bij plagen is er hier geen gelijkwaardigheid meer. De pesterijen gebeuren (vaak) niet één op één, maar met een hele groep tegen één of enkele kinderen. De gepeste kan zich niet verweren, en is altijd het slachtoffer. Vaak durft of kan hij niet terugslaan, of is hierin niet doeltreffend. Plagen houdt na verloop van tijd op, terwijl pesten vaak structureel plaats vindt.

Dit kunt u als ouder doen als uw kind wordt gepest
1. Neem zijn verhaal ernstig, ga na wat er gebeurt, vang hem op met ondersteunende gesprekken. De leerling moet voelen dat hij wordt geloofd. Geef nooit de indruk dat de oplossing nu nabij is.
2. Ga in op zijn positieve kenmerken of op positieve reacties van andere kinderen. Ze kunnen het zelfbeeld van het slachtoffer ondersteunen.
3. Bespreek de concrete pestsituaties en bespreek alternatieve reactiewijzen (“Wat had je kunnen doen? Hoe zou je in het vervolg kunnen reageren?”).
4. Ga op zoek naar de reden waarom hij wordt gepest. Pesters kiezen vaak keer op keer  hetzelfde slachtoffer omdat hij reageert op een manier welke de pesters leuk vinden. Soms zal het slachtoffer extra (professionele) begeleiding nodig hebben (leren opkomen voor zichzelf, sociale vaardigheidstraining).
5. Durft uw kind er aanvankelijk niet over te praten met iemand uit zijn omgeving, dan kan uw kind ondersteunt worden door een professional. Hiervoor kunt u contact opnemen met de intern begeleider of het schoolmaatschappelijk werk.

Tips voor meer informatie

  • www.pestweb.nl; een website met tips en interessante boeken over pesten.
  • Samen tegen pesten’ een handboek voor slachtoffers van pesten en hun ouders.
    Deze methode is uniek in zijn soort en wordt steeds vaker ingezet tegen het pesten. Het focust zich niet alleen op de pester, maar helpt de situatie verbeteren door ook het slachtoffer te helpen met zijn of haar persoonlijke ontwikkeling en hulp te bieden voor de lange termijn.

Hulp

Om uw kind aan te kunnen melden voor de KIES, dient u met de Intern begeleider van uw school contact op te nemen. Denk eraan, het is van belang dat BEIDE ouders akkoord geven voor deelname aan de KIES bijeenkomsten. Wanneer de KIES groep onverhoopt vol zit, kan het SMW meekijken/ meedenken welke alternatieven er mogelijk zijn.

U kunt uw vragen mailen naar de schoolmaatschappelijk werker:

Ivo.van.groesen@trema.org  of bel naar 0162-520387 om een afspraak te maken.