Oudervereniging

Notulen OV

De oudervereniging

Onze schooi heeft een oudervereniging. De vergaderingen van de oudervereniging zijn openbaar. Ook is er elk jaar een ledenvergadering en een mogelijkheid om belangrijke stukken van de oudervereniging in te zien.. afstemming tussen de oudervereniging en het team te bevorderen zijn bij de vergaderingen steeds twee leden van het team aanwezig_ Tijdens de vergaderingen worden de activiteiten die gedurende het schooljaar plaats vinden besproken en worden de taken verdeeld. Bij activiteiten moet u denken aan Sinterklaas, Kerst, carnaval, enz.

De oudervereniging vraagt aan de ouders die lid zijn een contributie. Van deze contributie geiden worden activiteiten voor de schoot georganiseerd. Mocht u niet in staat zijn de contributie te betalen, maar wilt u wel lid zijn van de oudervereniging, dan kunt u een beroep doen op Stichting Leergeld. Informatie hierover is verkrijgbaar via de schooi_

Voor het schooljaar 2018-2019 is de contributie van de oudervereniging vastgesteld op C 36,00 per jaar.
Voor groep 8 wordt een extra bijdrage gevraagd voor het schoolkamp.

Functie verdeling van de oudervereniging

In het schooljaar 2019-2020 hebben de volgende ouders zitting in de oudervereniging:
Antje Huijgens voorzitter
Michael Peerenboom penningmeester
Suzan Havermans secretaresse
Mascha van Westen vicevoorzitter /secretaris

Overige leden en tevens klassenouders
schooljaar 2019/2020:
groep 1-2a: Wendy Huijgens en Tamara de Heijde
groep 1-2b: Susan Havermans
groep 3-4: Annemarie Waijer en Marleen Sliedrecht
groep 4-5: Saskia Lips en Natasja van Gils
groep 6-7: Jessica van de Korput en Danielle Joosen
groep 7-8: Lennie Biemans en Mascha van Westen

secretaresse-ov@elsenhof.nl

Participatielijst

Voorgaande jaren ontving u ,aan het begin van het schooljaar,  een participatielijst.
Op deze lijst kon u ,als ouder, kenbaar maken aan welke activiteiten  u  uw medewerking wilde verlenen.
Als oudervereniging  zullen wij geen gebruik meer maken van deze participatielijst.
We gaan vanaf dit schooljaar als volgt te werk.
Voorafgaand aan een activiteiten zullen wij een mail versturen aan alle ouders .
In deze mail staat:

  • Voor welke activiteit wij hulpouders nodig hebben.
  • Op welke datum/tijd deze activiteit zal plaats vinden.
  • Bij wie u zich kunt aanmelden.

Wij hopen ook dit jaar weer op uw medewerking te kunnen rekenen want alleen samen kunnen we activiteiten organiseren voor onze kinderen.

Vergadering van de oudervereniging

De vergaderingen van de oudervereniging zijn openbaar. Ook is er elk jaar een ledenvergadering en een mogelijkheid om belangrijke stukken van de oudervereniging in te zien.
Om afstemming tussen de oudervereniging en het team te bevorderen zijn bij de vergaderingen steeds twee leden van het team aanwezig. Tijdens de vergaderingen worden de activiteiten die gedurende het schooljaar plaats vinden besproken en worden de taken verdeeld.
Bij activiteiten moet u denken aan Sinterklaas, Kerst, carnaval, enz.

Wat is de oudervereniging?

De Oudervereniging is de vereniging voor- en van ouders van kinderen op onze basisschool “de Elsenhof”.
Alle ouders die de bijdrage betalen, zijn er lid van.
Het bestuur van de Oudervereniging (de Ouderraad) bestaat uit 13 ouders die lid zijn; 5 daarvan vormen het Dagelijks Bestuur.
De ouderraad vergadert 6x per jaar. Alle vergaderingen zijn openbaar, dus u kunt optimaal geïnformeerd zijn.
Het is wenselijk dat alle ouders lid zijn van de Oudervereniging.
De Oudervereniging bestaat al meer dan 25 jaar.

Wat doet de oudervereniging?

De Oudervereniging heeft o.a. tot doel de betrokkenheid van de ouders bij alles wat er op “de Elsenhof” gebeurt, te vergroten. Dit doen wij door een flink aantal activiteiten mee te organiseren en uit te voeren, zoals de vieringen van Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, Sportdag en Straatspeeldag.
Maar ook door contacten met bijv. MR (medezeggenschapraad) en een afgevaardigde van het team (juf Dymphy) te onderhouden.

Wat zijn contactouders?

Een contactouder kan één (soms2) ouders per groep zijn, die een extra actieve rol vervullen bij activiteiten (van de Oudervereniging) op school. De contactouders verrichten en organiseren, natuurlijk in overleg en samenwerking met de leerkracht, taken of werkzaamheden op groepsniveau.
Daarnaast is er regelmatig overleg tussen de contactouders onderling. Alle contactouders zitten in de Ouderraad, en zijn aanwezig bij de vergaderingen.
Contactouders zijn betrokken bij de organisatie van groep- en schoolactiviteiten en vervullen bij de voorbereiding en uitvoering van die activiteiten een rol, en zorgen ervoor dat er hulpouders ingeschakeld worden.
Contactouders stimuleren elkaar en andere ouders tot meer betrokkenheid bij de school.

Wat doet de contactouder?

De contactouder heeft overleg met de leerkracht. De contactouder vraagt ook gedurende het jaar om de actieve betrokkenheid van andere ouders bij de verschillende activiteiten.
Natuurlijk is het belangrijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt om samen met het team de schooltijd voor onze kinderen zo goed en prettig mogelijk te laten verlopen.
Bij vragen of problemen over algemeen schoolse zaken kunt u bij de contactouders terecht.
Maar….. voor persoonlijke en onderwijskundige vragen moet u contact opnemen met de leerkracht van de desbetreffende groep.

Hoe worden de activiteiten van de Oudervereniging betaald?

De oudervereniging vraagt aan de ouders die lid zijn een contributie. Van deze contributiegelden worden activiteiten voor de school georganiseerd. Mocht u niet in staat zijn de contributie te betalen, maar wilt u wel lid zijn van de oudervereniging, dan kunt u een beroep doen op Stichting Leergeld.
Informatie hierover is verkrijgbaar via de school.
Voor het schooljaar 2019-2020 is de contributie van de oudervereniging vastgesteld op € 36,00 per jaar.
Voor groep 8 wordt een extra bijdrage gevraagd voor het schoolkamp.

Heeft u nog vragen?

U kunt terecht bij de bestuursleden van de Oudervereniging, zij zullen u graag helpen.
Op de adressenlijst in de schoolgids vindt u alle namen en telefoonnummers
Ons e-mail adres is: secretaresse-ov@elsenhof.nl

Contact opnemen met de Oudervereniging kan op verschillende manieren:
E-mail: secretaresse-ov@elsenhof.nl
Post: in de OV brievenbus in het halletje bij de kleuters of via “Oudervereniging De Elsenhof, van de Elsenplein 17, 4845 EB Wagenberg”
Telefoon: 076-5938130 (telefoonnummer van de school, hier kan men u doorverwijzen)

U bent altijd welkom op de openbare vergaderingen van de Oudervereniging. Deze worden gehouden in de school. De data worden kenbaar gemaakt in de nieuwsbrief van De Elsenhof en staan op de school jaarkalender.