LOGOPEDIE                                             

De gemeente heeft uit oogpunt van bezuinigingen de preventieve logopedie m.i.v. 1 januari 2012 volledig uit het aanbod gehaald.
Wij betreuren dat ten zeerste, omdat het heel zinvol is om kinderen op jonge leeftijd te screenen op spraak-/taalontwikkeling.
Op jonge leeftijd is het nog goed mogelijk om gesignaleerde problemen in die ontwikkeling* aan te pakken en de kans op succes is relatief groot.

Vanwege het belang van vroegtijdige signalering hebben de basisscholen in Wagenberg, Hooge Zwaluwe en Terheijden samen met de in Terheijden gevestigde praktijk voor logopedie gezocht naar alternatieve mogelijkheden voor screening.
Het resultaat is dat de screening door de groepsleerkrachten wordt verzorgd i.s.m. de logopediste.

Vooralsnog worden er geen kosten berekend aan de scholen of aan de ouders.
Afgesproken is dat de leerkrachten van de groepen 1/2 een signaleringslijst invullen.
Als er sprake is van mogelijke problemen in de spraak-/taakontwikkeling, gaat de vrijgevestigde logopediste daar nog eens zorgvuldig naar kijken.
De ouders worden daarvan vooraf op de hoogte gesteld. Als de logopediste uw kind heeft gezien, dan krijgen zowel ouders als school daarvan een verslag met een advies voor een eventuele behandeling.
Vervolgens kunnen zij bij een logopediste naar keuze terecht voor curatieve logopedie.

Op dit moment is het zo dat de kosten voor de logopedische behandeling van kinderen tot 18 jaar, nog voor 100% vergoed wordt (bij gecontracteerde zorgverlener) uit het basisverzekeringspakket.
Als er een verwijzing van een (huis)arts aanwezig is, worden de kosten van de behandeling  vergoed door de verzekeraar.
* Enkele voorkomende problemen zijn:
 – Bepaalde klanken niet of niet correct kunnen uitspreken
(bijv. lispelen of slissen, nasaal praten)
– Afwijkend mondgedrag
(duim-/vingerzuigen, mond-ademen, verkeerd slikken, (afwijkende tonghouding)
– Hees/schor zijn,
– Moeilijk verstaanbaar spreken
– Erg weinig spreken
– In slecht gevormde zinnen spreken

Mocht u twijfelen of u of uw kind logopedie nodig heeft, neemt u dan contact met ons op:
Logopedie Centrum Terheijden