Cultuureducatie

Al sinds 1987  zijn alle scholen van het SKOD verbonden met Kunstbalie.

Op 1 mei 2007 startte de marktplaats voor cultuureducatie in de Gemeente Drimmelen en kreeg de naam Cultuur Spot. Aanleiding daarvoor was de beleidsnota versterking cultuureducatie van de provincie Noord-Brabant. Er wordt cultuureducatie op maat gemaakt en draagvlak op de scholen gecreëerd. Samenhang van activiteiten op het gebied van cultuureducatie en de reguliere vakken maakt dat onze leerlingen belevend kunnen leren en dat is niet alleen goed het is ook erg leuk.  Het programma van Kunstbalie waarbij alle kinderen in hun basisschoolperiode 2 maal structureel in aanraking komen met de verschillende disciplines van cultuur.

Dit schooljaar is het kunstbalieprogramma gestopt. Onze marktplaatshouder van cultuurspot Mariella Huijgens heeft echter een programma gerealiseerd waar we zeer trots op zijn.

De opbouw wordt zoveel als mogelijk gehandhaafd en is  als volgt:

Schooljaar A

Groep 1 en 2: drama en literatuur
Groep 3 en 4: dans en literatuur
Groep 5 en 6: muziek
Groep 7 en 8: foto, film en video

Schooljaar B

Groep 1 en 2: muziek
Groep 3 en 4: foto, film, video
Groep 5 en 6: drama en beeldend
Groep 7 en 8: dans en beeldend

Schooljaar C

Groep 1 en 2: drama en beeldend
Groep 3 en 4: dans en beeldend
Groep 5 en 6: muziek
Groep 7 en 8: foto, film en video

Schooljaar D

Groep 1 en 2: muziek
Groep 3 en 4: foto, film, video
Groep 5 en 6: drama en beeldend
Groep 7 en 8: dans en beeldend

We zitten dit schooljaar in het A schooljaar.

De programma’s die daarbij horen zijn als volgt:

Downloaden (PDF, 609KB)

(Hieronder 2017=2018)

Downloaden (PDF, 801KB)

(Hieronder 2016=2017)

Bekijk de trailer op  https://www.youtube.com/watch?v=wf-tqEXCYjE