Mogelijk is dit bericht niet voor u van toepassing maar u heeft wellicht familie, vrienden en buren met jonge kinderen. Fijn als u dit bericht onder de aandacht wilt brengen.

Alle kinderen welkom op peutergroep en kleutergroep bs. Elsenhof!

Geef uw kind tijdig op!!

Beste ouders en verzorgers,
We vinden het erg fijn zoveel mogelijk kinderen uit Wagenberg op de Elsenhof en peutergroep de Brakkensoos te ontmoeten!

Om alle kinderen een goede plek en voldoende aandacht te geven, is het belangrijk dat we tijdig weten welke kinderen we mogen verwachten.

Als u thuis nog een peuter heeft die u graag wil laten meespelen en leren op de Brakkensoos dan willen wij u vragen uw kind in te schrijven.  Op dit moment zijn in het dorp geluiden dat er  geen plaats is op de peutergroep.  Dat is jammer want er is natuurlijk ruimte genoeg !  Als er weinig kinderen worden ingeschreven kan Eskadee geen 2 leidsters inzetten.  De personele kosten wegen dan niet op tegen de inkomsten uit de ouderbijdrage.

Ook voor de Elsenhof is belangrijk tijdig te weten welke kinderen naar school komen in Wagenberg. Ook dit heeft te maken met het inzetten van personeel en het formeren van de groepen het komende schooljaar.

Mogelijk is dit bericht niet voor u van toepassing maar u heeft wellicht familie, vrienden en buren met jonge kinderen. Fijn als u dit bericht onder de aandacht wilt brengen.

Voor de peutergroep van de Brakkensoos kunt u meer informatie vinden op www.eskadee.nl of bellen met 0162 – 68 6179

Voor de Elsenhof op www.elsenhof.nl of bellen met Hennie van Groezen 076-5938130

Met vriendelijke groet

Saskia de Leeuw

Hennie van Groezen