Ziek-Verlof

Ziek

Als uw zoon of dochter ziek is en niet naar school kan, meldt u dit voor half 9 of voor kwart over 1. Dit om ongerustheid te voorkomen en te zorgen dat alle lessen op tijd kunnen beginnen. Het telefoonnummer van de school is: 076-5938130.
Een Parro-bericht is ook handig. Wanneer een leerling door ziekte langere tijd van school wegblijft, blijven we graag op de hoogte van het verloop. Natuurlijk zullen we ook zelf contact opnemen om te horen hoe het ermee gaat. Op het moment dat een leerkracht door ziekte of andere redenen afwezig is, probeert de school vervanging te regelen. Helaas wordt dit steeds lastiger en zullen wij mogelijk genoodzaakt zijn een 2e ziekte dag de leerlingen thuis te moeten laten blijven.
Uiteraard berichten wij dat die avond van te voren dit aan alle betrokken ouders.

Verlof

Als uw kind afwezig is in verband met een bezoek aan een arts moet u dit schriftelijk of mondeling melden bij de groepsleerkracht. Wij verzoeken u dit soort bezoeken onder schooltijd zoveel mogelijk te beperken. Wij kunnen kinderen in principe niet (eerder) vrij geven voor structurele behandelingen bij een fysiotherapeut, logopedist of andere specialist. In bijzondere omstandigheden kan de directeur van de school hiervoor een uitzondering maken. Verlof buiten de vakanties om moet u van te voren aanvragen bij de directie van de school door middel van een speciaal formulier. Dit formulier is af te halen bij de directeur van de school of te downloaden via de website. Op dit formulier en op de website vindt u ook de regels die gelden voor het aanvragen van bijzonder verlof. Vakantie buiten de reguliere vakanties is alleen onder zeer speciale omstandigheden mogelijk en gaan in overleg met de leerplichtambtenaar. Alle scholen van SKOD zullen ongeoorloofd verzuim altijd melden bij de leerplichtambtenaar.

Leerplicht vrijstellingsaanvraag (verlof)