Helaas hebben we soms te maken met ziekte van leerkrachten. Soms een dag, soms voor langere tijd. Voor de kinderen, ouders en collega’s is dit vaak zeer vervelend. En voor de zieke zelf natuurlijk nog het meest!

In het verleden was het bijna altijd zo dat een zieke leerkracht ‘ gewoon’ werd vervangen door een tijdelijke leerkracht. Soms door iemand van de school zelf maar vaak door een leerkracht vanuit het ‘ vervangingsbureau’ .

De laatste tijd maken we echter steeds vaker mee dat er geen vervanging is… Er is niemand van de eigen school beschikbaar en er is niemand meer van het vervangingsbureau. En dan? Dan zijn er maar een paar scenario’s denkbaar…

Als er niemand kan vervangen proberen de scholen het intern op te lossen. Soms kan dat door een ambulant iemand (bijvoorbeeld de directeur of de IB-er) voor de groep te zetten. Dit kan echter niet te vaak omdat er dan ander werk blijft liggen… Een andere mogelijkheid is het opdelen of samenvoegen van groepen. Maar hiervoor telt ook dat het niet wenselijk is om dit heel vaak te doen. En het is natuurlijk mogelijk een parttime leerkracht te vragen om extra te werken. Alleen heeft deze leerkracht vaak bewust gekozen voor ‘ parttime’ en is extra inzet eigenlijk niet wenselijk.

Naast deze oplossingen hebben we als stichting ook al extra personeel aangenomen om de eerste nood te verlichten. Dit zijn de flexpoolers. Deze leerkrachten worden veel ingezet binnen SKOD, maar dat is op een piekmoment (bijvoorbeeld tijdens de griepgolf) helaas nog lang niet voldoende. Daardoor wordt de druk op leerkrachten om zich juist niet ziek te melden of als parttimer toch extra te komen werken echter wel verhoogd…

De oorzaken van het moeilijk vinden van vervangers zijn divers. Enerzijds hebben we veel last van de wet werk en zekerheid (de WWZ). Elke vervanging, ook een losse dag, telt als 1 contract. We mogen maar een beperkt aantal contracten aanbieden, anders moeten we mensen vast in dienst nemen. En als er geen structureel werk is, dan is het vast in dienst nemen een te groot risico. Een vervanger kan dus maar een beperkt aantal keren ingezet worden.

Anderzijds is er een zeer beperkt aanbod van leerkrachten die willen vervangen. Er zijn ten tijde van een griepgolf gewoon te weinig mensen die voor een groep mogen staan. En het lijkt erop dat deze groep steeds kleiner wordt, terwijl de vraag steeds groter wordt.

Op dit moment lukt het nog om geen groepen naar huis te sturen. Dit willen we ook graag zo houden. We zijn op dit moment hard bezig om meer vervangers beschikbaar te krijgen. Voor een deel door eigen mensen te mobiliseren en voor een ander deel door een goede contacten te leggen met de PABO (opleiding voor leerkrachten) en andere stichtingen, ook buiten ons werkgebied.

Toch is de situatie soms erg lastig en vervelend. Geen vervanger hebben is een grote last voor de school en is onplezierig voor de kinderen. We hopen dat de ziekte beperkt blijft en zullen voor as schooljaar kijken hoe we de flexibele capaciteit verder kunnen vergroten.

We hopen u door dit schrijven een stukje inzicht te geven in de vervangingsproblematiek. Indien u aanvullende vragen heeft, kunt u deze op school stellen.

 

Met vriendelijke groet,

Reint Bos

Directeur-bestuurder SKOD