Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kibeo, in het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kibeo, in het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

Meer informatie:
W https://www.kibeo.nl/

Download