Nieuwsbrief Leer in het verkeer


BVL staat voor Brabants VerkeersveiligheidsLabel.

Het BVL biedt basisscholen en gemeenten de helpende hand om structureel en meer op de praktijk van alle dag gerichte verkeerseducatie te geven. Het is een parapluproject van de provincie Noord-Brabant voor verkeerseducatie.

Brabantse scholen investeren sinds 1997 flink mee om van Noord-Brabant de meest verkeersveilige provincie te maken.

Basisschool de Elsenhof heeft sinds 10-12-2003 het veiligheidslabel behaald.

Alle Brabantse gemeenten hebben inmiddels het gedachtegoed van BVL overgenomen via een college-of raadsbesluit en investeren er menskracht en geld in.

Structurele verkeerseducatie

Het Label is een bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn de wegen er naartoe zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn (verkeers)ouders of -verzorgers betrokken bij verkeerseducatie.

Kinderen vormen een kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het leven. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen.

Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het Label met het beeldmerk Seef de Zebra toont aan dat een school zich inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school.

Door BVL-deelname maken scholen Noord-Brabant nog veiliger. Scholen staan er bij het BVL-project niet alleen voor. Het BVL-team, andere BVL-scholen, gemeente, politie, VVN en vele andere particuliere organisaties zorgen voor efficiënte ondersteuning.

In onze nieuwsbrieven vindt u steeds informatie om effectief met uw kinderen aan het verkeer deel te nemen. Er wordt steeds de maand van de verkeerskalender ingevoegd.