We werken met het programma Bouw.
Dit programma is er voor leerlingen van groep 2 , groep 3 en groep 4.
Het is een preventief programma om het lezen van de kinderen te bevorderen..
Het doel van het programma is effectiviteit op de lange termijn dat de kinderen er beter door leren lezen. Door vroegtijdig en intensief letterkennis en vaardigheden die een beroep doen op het klankbewustzijn, aanvankelijk en beginnend lezen aan te bieden kunnen leesproblemen bij leerlingen worden voorkomen.

Het programma is web-based en werkt daarbij met tutoren. Dit zijn leerlingen uit groep 7 en 8 die gedurende 20 minuten samen met uw kind het programma doorlopen.
Dit doen we 1x per week. De ouders oefenen thuis nog 3x per week.
Het programma volgt de handelingen van de kinderen en geven op maat de oefeningen.
Leerlingen die al gestart zijn met het aanvankelijk leesonderwijs, dus leerlingen uit groep 3, beginnen met andere oefeningen dan de leerlingen uit groep 2. Per kind worden dus op maat de oefeningen aangeboden.

U kunt via de onderstaande link https://www.youtube.com/watch?v=HOHMGKJBK0E meer informatie vinden over een integrale aanpak leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie.